Texels op tap

Persbericht

Vanaf 2022 ruim honderd hectare gerstakker natuurinclusief geteeld

OUDESCHILD – 3 december 2021. De Texelse Bierbrouwerij betrekt haar brouwgerst al vele jaren van het eiland. Vanaf het oogstseizoen 2022 zal de voor de brouwerij benodigde hoeveelheid gerst natuurinclusief geteeld zijn. Dit door het toepassen van kruidenrijke randen op de akkers waar gerst wordt verbouwd. Daarnaast wordt gestart met een proef met de zogenaamde vogelgraan methodiek. Hierbij wordt de gerst ruimer gezaaid waardoor het meer ruimte biedt aan nestelende vogels. Beide initiatieven stimuleren een betere insecten- en vogelstand in en om de akkers wat de natuur van Texel ten goede komt. “Wederom een grote stap in de invulling van onze missie “We koesteren Texel en gunnen iedereen Texels“, aldus algemeen directeur Cor Honkoop.

Natuurinclusief

Natuurinclusief telen betekent dat je de natuur niet alleen optimaal gebruikt, maar ook spaart en verzorgt. Kruidenrijke akkerranden worden ingezaaid met bloemen en kruiden. Deze akkerranden bevorderen de insectenstand welke weer dient als voedsel voor weidevogels. Bij vogelgraan is de zaaidichtheid lager en worden er aanvullende voorwaarden gesteld aan grondbewerking en gewasbeschermingsmiddelen. Dit bevordert de nestgelegenheid voor zangweidevogels zoals de veldleeuwerik en de gele kwikstaart.

 

Belangen komen samen

Met dit initiatief komen de belangen van natuur, boer en bedrijfsleven op Texel samen. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw Texel selecteert en begeleidt de duurzame gersttelers. De telers krijgen van de Texelse Bierbrouwerij een compensatie voor de lagere opbrengst en de extra inspanningen. De natuurinclusieve gerst wordt na de oogst ingezameld en opgeslagen door Agrifirm bij de Landbouw Centrale Texel, waarvandaan de Texelse Bierbrouwerij haar gerst afneemt.

Langdurige samenwerking

De eerste stappen in een langdurige samenwerking zijn hiermee gezet. Boeren dragen extra zorg voor de Texelse natuur. De Lieuw vergroot het aantal hectares natuurinclusieve landbouw op Texel significant. De Texelse Bierbrouwerij ziet deze langdurige samenwerking als een extra bijdrage aan een betere toekomst voor haar geliefde Texel.

Meer informatie over

Over de Texelse Bierbrouwerij
Onder de Waddenlucht, midden tussen Texels uitgestrekte groene weiden staat de voormalige zuivelfabriek van Oudeschild. Daar vormen de brouwketels het hart van de brouwerij waar Texels speciaalbier zijn oorsprong vindt. De brouwmeesters van de Texelse Bierbrouwerij combineren traditioneel vakmanschap met eigentijdse technologie en maken sinds 1999 hun bijzondere bieren met de typische eigen ‘Texelse’ smaak. Het leverde het Texelse bier talrijke onderscheidingen op. Meer over informatie, zie https://www.texels.nl/

Over Natuur- en Landschapsvereniging De Lieuw

De Lieuw is opgericht in 1998. Wij ontwikkelen het agrarisch natuur- en landschapsbeheer op Texel. Onze leden zetten zich in voor de bescherming van weidevogels, inzaaien van faunaranden en botanisch beheer. De Lieuw herstelt landschapselementen, zoals tuunwallen en schapenboeten. We willen daarmee het agrarische land aantrekkelijk maken als recreatief gebied.

https://www.delieuw.nl

 

Over de Landbouw Centrale Texel

Landbouw Centrale Texel voorziet in diverse behoeftes met betrekking tot de landbouw op Texel. L.C.T is een samenwerking tussen VOF A.M Langeveld ‘Nieuw Breda’ en Loonbedrijf van der Star. Het bedrijf, dat in 2013 is overgenomen van C.A.B. Texel & Agrifirm Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het sorteren en opslaan van aardappelen. Daarnaast worden aardappelen gekoeld en bieden wij talentbewaring voor aardappelen L.C.T neemt granen en graszaad in, slaat deze op en droogt ze eventueel. Daarnaast hebben wij diverse landbouwproducten altijd op voorraad. Denk hierbij aan GBM-middelen, zaaizaden, meststoffen en diervoeders.

https://www.lctexel.nl

 

Over Agrifirm

Met betrokken medewerkers met de ambitie om iedere dag te excelleren, draagt Agrifirm bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Agrifirm levert meetbare, relevante en duurzame waarde op het boerenerf, op de akker en aan de voederindustrie.

https://www.agrifirm.nl

Contact:
De partijen zijn bereikbaar voor een reactie. Voor meer informatie graag contact opnemen met Lianne ter Steege, l.tersteege@texels.nl of 06-12581260

Noot voor de redactie

Midden op het eiland, aan de rand van natuurreservaat De Hoge Berg, daar staat hij, onze brouwerij. De plek waar wij al sinds jaar en dag onze speciaalbieren brouwen. Ambachtelijk, uit natuurlijke ingrediënten, zoals Texelse gerst. Dat echte, dat authentieke, dat maakt dat mensen zeggen: ‘Ja, dit is Texels.’ Twaalf overheerlijke speciaalbieren, geroemd om hun volle, romige smaak en geprezen om hun zacht frisse afdronk. Speciaalbier zo puur als het eiland zelf!

Wil jij een optimale website? Dan hebben we wat cookies van je nodig. Pas mijn voorkeuren aan